بیلبورد خیابان مشتاق اصفهان

بیلبورد پل عابر خیابان مشتاق دوم در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۱
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان مشتاق دوم
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان مشتاق دوم ، مقابل خیابان مهرآباد ، دید از پل غدیر

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد بلوار کاوه اصفهان

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۰
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳× ۱۵)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

تابلوی پل عابر بلوار کاوه اصفهان

تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۹
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه ورودی شهر از تهران قبل از سه راه ملک شهر (شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید