بلوار کاوه اصفهان۱۰۷

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۷
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر ( جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

بیلبورد پل عابر پیاده خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۶
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر (خروجی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان بزرگمهر اصفهان

بیلبورد پل عابر خیابان بزرگمهر اصفهان

کد:  Esf ۱۰۲
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان بزرگمهر
ابعاد: ۳۴/۵ متر مربع ( ۳× ۱۱/۵۰)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه نواب صفوی (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر میدان احمد آباد اصفهان

بیلبورد پل عابر میدان احمد آباد اصفهان

کد:  Esf 101
نام بیلبورد:  بیلبورد میدان احمد آباد
ابعاد: ۴۲/۹ متر مربع ( ۳× ۱۴/۳۰)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: میدان احمد آباد به سمت میدان بزرگمهر ، جنب بازار موبایل (شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید