مزایده

مزایده نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهر پیشوا

مزایده گزار: شهرداری پیشوا
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۲
شماره آگهی : نوبت اول
آدرس :  تهران ، -

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی نوبت اول
شهرداری پیشوا در نظر دارد به منظور ساماندهی تبلیغات محیطی شهری ، نصب تابلوهای تبلیغاتی در سطح شهر را به مدت دو سال به شرکت ها یا پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ، لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید به مدت ده روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده و ارایه قیمت به واحد مالی شهرداری مراجعه نمایند . تلفن تماس : ۳۶۷۲۱۸۰۲-۰۲۱
یعقوبی

بیشتر بخوانید

شهرداری سرعین

مزایده اجاره تابلو بیلبورد و لایت باکس در سرعین

مزایده گزار: شهرداری سرعین
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۶
شماره آگهی : نوبت اول ، شماره ۹۴/۱۸۷۲۳
آدرس :  اردبیل ، -

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره ۹۴/۱۸۷۲۳ ۹۴٫۹٫۲۲ نوبت اول
به استناد بند ۹ مجوز شماره ۱۳۶ و بند ۳ مجوز شماره ۱۵۹ شورای اسلامی شهر سرعین شهرداری سرعین در نظر دارد محل های زیر را جهت نصب تابلو بیلبورد و صلیبی و لایت باکس تبلیغاتی را به شرکت های واجد شرایط دارای مجوز فعالیت از طریق آگهی مزایده واگذار نماید . از کلیه واجدین شرایط دعوت می شود پیشنهاد خود را حداکثر ده روز پس از انتشار در روزنامه های رسمی و محلی طی سه فقره پاکت با شرایط ذیل تنظیم و به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .
۱- تضمین شرکت در مزایده به ۱۰ درصد قیمت پایه را به عنوان سپرده نقدا به حساب ۳۱۰۰۰۰۲۵۳۷۰۰۶ شهرداری نزد بانک ملی شعبه سرعین واریز و یا ضمانتنامه بانکی به همان مبلغ ارائه نمایند .
۲- پیشنهاد قیمت خود را در پاکت سربسته به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت دارند .
۳- تصویر اسناد حقوقی شامل اساسنامه و آگهی روزنامه و یا مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح
تبصره : کلیه مدارک بند ۱ و ۲ و ۳ در یک پاکت بزرگ قرارداد و لاک و مهر نموده و به دبیرخانه تحویل گردد .
تبصره ۱ : مبلغ پیشنهاد باید به عدد و حروف بدون قلم خوردگی و لاک زدگی به صورت خوانا و واضح نوشته شود که به پیشنهادات مخدوش ترتیب اثر داده نخواهد شد و قیمت اعلامی برای یک عدد تابلو به صورت پایه می باشد .
۴- برنده مزایده حداکثر بمدت یک هفته از اعلام نتیجه نسبت به عقد قرارداد با شهرداری و واریز مبلغ پیشنهادی یک سوم نقدا و مابقی طی ۶ قسط مساوی تا آخر سال ۹۴ اقدام نماید و در غیر اینصورت سپرده به نفع شهرداری ضبط و شهرداری با نفرات دوم یا سوم عقد قرارداد خواهد نمود . چنانچه نامبردگان نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد .
۵- به تقاضاهای فاقد سپرده و مخدوش و مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد .
علاقمندان می توانند جهت اخذ کروکی ، بازدید و جهت کسب اطلاعات بیشتر به روابط عمومی شهرداری سرعین مراجعه فرمایند .
۶- سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با نفر اول عودت داده نخواهد شد .
۷- شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است و سایر شرایط در قرارداد منعقده درج خواهد شد .
۸- به پیشنهادهای مخدوش، مبهم و رسیده بعد از انقضای مهلت مقرر ترتیب اثر داده نخواهد شد .
۹- هزینه نشر آگهی به عهده نفر برنده مزایده خواهد بود .
۱۰- پیشنهادات رسیده پس از اتمام مهلت مقرر در روزنامه رسمی و محلی توسط کمیسیون عالی معاملات شهرداری باز و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری برنده مزایده اعلام خواهد شد و حضور شرکت کنندگان یا نمایندگان قانونی آنها در جلسه آزاد است، ضمناً مهلت آخرین روزنامه ملاک عمل خواهد بود .
۱۱- مدت قرارداد سه سال از تاریخ اعلام برنده خواهد بود . برای سال اول مبلغ پیشنهادی و برای سال های بعد ۲۰ درصد افزایش مال الاجاره خواهد بود که وفق بند ۴ اخذ خواهد شد و بعد از سپری شدن مدت ۳ سال لمپوست بنرها به شهرداری بدون اخذ هزینه و رایگان تحویل و مالکیت تابلوها متعلق به شهرداری می باشد .
رضا زنده دل – شهردار سرعین

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده واگذاری تبلیغات بر روی بدنه اتوبوس در گرگان

مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۴
شماره آگهی : نوبت دوم
آدرس :  گلستان ، گرگان ، بلوار الغدیر ، سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی
سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان در نظر دارد تبلیغات
۱ . بدنه و فضای داخلی اتوبوس ها به تعداد ۶۶ دستگاه
۲ . فضای فوقانی و شیشه های ایستگاه های اتوبوس به تعداد ۸۰ دستگاه
را در سطح شهر به مدت دو سال بر مبنای قیمت پایه کارشناسی به پیمانکاران دارای صلاحیت از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان واگذار نماید .
لذا از شرکت ها و کانون های تبلیغاتی واجد شرایط دعوت می شود از تاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۴ به امور مالی سازمان به آدرس : گرگان ، بلوار غدیر سازمان اتوبوسرانی شهرداری گرگان مراجعه و با دریافت اسناد و مدارک و شرایط شرکت در مزایده و نحوه واگذاری آن اطلاع حاصل نموده و یا با شماره تلفن : ۳۲۴۲۸۲۴۴-۰۱۷ تماس حاصل فرمایند .
رمضان عباسی مدیر عامل سازمان

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در سبزوار

مزایده گزار: سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری سبزوار
 تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
شماره آگهی : نوبت اول
آدرس :  خراسان رضوی ، سبزوار – بلوار پاسداران – ضلع شمالی پارک شهربازی (بوستان لاله )

شرح آگهی

آگهی مزایده نوبت اول
سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری سبزوار در نظر دارد تعدادی از سازه های تبلیغاتی خود را از طریق مزایده کتبی برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید .
۱- ده عدد لایت باکس تبلیغاتی بلوار کشاورز به پیشنهاد قیمت ماهانه ۳٫۶۰۰٫۰۰۰ ریال
۲- پانزده عدد لمپوست بنر تبلیغاتی بلوار کشاورز به پیشنهاد قیمت ماهانه ۸٫۴۳۷٫۵۰۰ ریال
۳- پانزده عدد استند تبلیغاتی بلوار ناوی به پیشنهاد قیمت ماهانه ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
۴- سه عدد بیلبورد واقع در میدان ۲۲ بهمن ابتدای خیابان بیهق – جلو بانک صادرات و جلو اداره پست
مجموعا به پیشنهاد قیمت ماهانه ۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد شرکت در مزایده به سازمان واقع در سبزوار – بلوار پاسداران -ضلع شمالی پارک شهربازی (بوستان لاله ) مراجعه نمایند .
آخرین فرصت جهت ارائه پیشنهاد پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخه ۹۴٫۱۰٫۲۳ و زمان بازگشایی پیشنهادها ساعت ده صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۴٫۱۰٫۲۴ در محل سازمان پارک ها و فضای سبز برگزار می گردد .
حسین بیدی – مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز

بیشتر بخوانید

سازمان زیبا سازی شهرداری کرج ۱

مزایده اجاره بیلبورد پل عابر پیاده در کرج

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کرج
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۲۲
شماره آگهی : ۱۰۰۷
آدرس :  البرز، کرج ،میدان آزادگان ،خیابان برغان ،طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی

شرح آگهی

آگهی مزایده شماره ۱۰۰۷
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در نظر دارد مشخصات مندرج در جدول ذیل را از طریق فراخوان مزایده عمومی به افراد و شرکت های واجد شرایط به صورت اجاره به مدت ۲ سال واگذار نماید.
موضوع مزایده : اجاره بیلبوردهای عرشه ۱۰ عدد پل عابر پیاده در سطح شهر کرج
مبلغ اجاره برای دو سال شمسی ریال : ۱۲٫۸۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
مبلغ سپرده : ۶۴۳٫۲۰۰٫۰۰۰ ریال
سپرده شرکت در مزایده به یکی از روش های ذیل ارائه گردد .
ضمانتنامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت سه ماه اعتبار داشته و قابل تمدید باشد.
واریز فیش نقدی به مبلغ فوق به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۸۴۷۱۹۳ بانک شهر شعبه عظیمیه
برندگان نفر اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
سازمان زیباسازی شهرداری کرج در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
کانون ها و شرکت های تبلیغاتی دارای رزومه مرتبط با ساخت ، حفظ و نگهداری پل در اولویت قرار دارند.
مبلغ ۵۴۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه خرید هر یک از اسناد مزایده به حساب شماره ۱۰۰۷۸۶۷۵۷۰۴۶ بانک شهر شعبه عظیمیه واریز و رسید آن را دریافت نمایند.
متقاضیان جهت خرید اسناد مزایده از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱۰ روز همه روزه می توانید در ساعات اداری به امور قراردادهای سازمان زیباسازی واقع در کرج، میدان آزادگان ،خیابان برغان ،طبقه فوقانی بانک ملی سازمان زیباسازی مراجعه نمایند.
داشتن معرفی نامه همراه مهر و امضاء مدیرعامل و آخرین تغییرات شرکت ها و کانون ها هنگام خرید اسناد مزایده الزامی می باشد .
سایر اطلاعات و جزییات در اسناد مزایده مندرج شده است .
مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون به مبلغ کل قرارداد افزوده می شود .
هزینه چاپ آگهی کارشناسی رسمی دادگستری به عهده برنده مزایده می باشد .
درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید .
از برنده مزایده ضمانت نامه بانکی یا وجه نقد واریزی معادل ۱۰ % مبل پیشنهادی وی بابت کل قرارداد دو سال شمسی بعلاوه یک فقره چک ضمانت معادل مبلغ کل قرارداد دو سال شمسی اخذ می گردد .
امور قراردادها و روابط عمومی سازمان زیباسازی شهرداری کرج
www.zibasazikaraj.ir

بیشتر بخوانید

لوگوی سازمان زیباسازی شهر تهران

مزایده واگذاری بیلبوردها و تابلوهای پل هوایی در تهران

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۱۵
شماره آگهی : شماره ۴-۹-۹۴
آدرس : تهران، میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی،

نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲ ،طبقه اول ، امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران

شرح آگهی

مزایده عمومی
شماره ۴-۹-۹۴
مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهر تهران
موضوع مزایده : مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی به شرح ذیل:
الف: ۲۰ مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پل های هوایی (عابر پیاده و سواره رو) با مبلغ برآورد تقریبی پایه ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
ب: ۱۳ مجموعه بیلبورد با مبلغ برآورد تقریبی پایه ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال برای هر مجموعه بر اساس مندرجات اسناد مزایده.
شرایط متقاضی متقاضی باید شخصیت حقوقی و دارای مجوز تبلیغات محیطی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده و و گواهی رتبه بندی یک الی سه، سال ۱۳۹۴ را از سازمان زیباسازی شهر تهران دریافت نموده باشد.
تاریخ توزیع اسناد : اسناد مزایده از تاریخ انتشار به مدت ۱۰ روز در ساعات اداری ۸ الی ۱۶ توزیع می شود.
محل توزیع اسناد : میدان هفت تیر، خیابان شهید مفتح، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی، نبش خیابان شهید شیرودی، پلاک ۲ طبقه اول امور قراردادهای سازمان زیباسازی شهر تهران.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده :
سپرده شرکت در مزایده جهت ۲۰ مجموعه تابلوهای منصوب بر روی عرشه پلهای هوایی (عابر پیاده و سواره رو) به مبلغ ۱٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
سپرده شرکت در مزایده جهت ۱۳ مجموعه تابلوهای منصوب بر روی بیلبورد به مبلغ ۱٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
هزینه خرید اسناد : هزینه خرید اسناد مبلغ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که باید توسط متقاضی به حساب جاری شماره ۱۰۰۴۶۰۶۳۸۹ به نام سازمان زیباسازی شهر تهران نزد بانک شهر شعبه وحید دستگردی کد ۲۲۸ واریز و رسید آن جهت دریافت اسناد مزایده همراه با معرفی نامه معتبر از شرکت مربوطه ارائه گردد .
محل و مهلت ارائه پیشنهاد شرکت در مزایده در اسناد مزایده ذکر گردیده است .
هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مزایده می باشد .
سازمان زیباسازی در تجدید مزایده و همچنین رد یک یاتمامی پیشنهادات مختار است .
ضمنا اطلاعات فوق در سایت سازمان به آدرس : WWW.ZIBASAZI.IR نیز درج گردیده است .
روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران

بیشتر بخوانید

مناقصه۲

مناقصه بهره برداری از بیلبوردهای تبلیغاتی دزفول

مناقصه گزار: شهرداری دزفول
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹/۰۳
شماره آگهی : نوبت اول
آدرس : خوزستان ، -

شرح آگهی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول
شهرداری دزفول در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به جذب شرکت های خدماتی واجد شرایط جهت ارائه خدمات چاپ و نصب بنر و پرتابل و بیلبوردهای تبلیغاتی و بنرهای پشت صحنه مراسمات ملی و مذهبی اقدام نماید .
لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط کانون تبلیغاتی که دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند دعوت به عمل می آید تا ظرف مدت تعیین شده از تاریخ چاپ و انتشار این آگهی جهت دریافت و اخذ اوراق مناقصه به مدیریت امور قراردادهای شهرداری دزفول مراجعه نمایند .
آدرس سایت اینترنتی شهرداری: www.dezful.ir می باشد .
برآورد اولیه پروژه بالغ بر ۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد .
اعتبار پروژه از محل اعتبارات جاری به شماره ردیف ۲۰۵۵۹۹ می گردد .
مدت اجرای پروژه ۱۸۰ روز می باشد .
پرداخت کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد .
شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است .
وجه الضمان شرکت در مناقصه مبلغ ۵ درصد برآورد هزینه بصورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه شهرداری دزفول می باشد .
درصورت برنده شدن و زمان انعقاد قرارداد پیمانکار می بایستی ضمانتنامه ای معادل ۱۰% مبلغ ریالی برآورد اولیه پیمان را به منظور حسن انجام تعهدات در وجه شهرداری دزفول منظور نماید .
اسناد و مدارک لازم جهت شرکت در مناقصه پس از تکمیل توسط پیشنهاد دهنده گان باید در ۳ پاکت لاک و مهر شده و جداگانه پاکت الف محتوی ضمانتنامه معتبر بانکی – پاکت ب محتوی اساسنامه و آخرین تغییرات شرکت با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رزومه کاری ، سوابق تعداد کار مجاز در دست اجرا – پاکت ج پیشنهاد قیمت با برآورد محاسبات مربوطه در وقت و زمان اعلام شده تحویل دبیرخانه شهرداری گردند .
فروش اسناد مناقصه از مورخ ۹۴٫۹٫۳ تا ۹۴٫۹٫۱۶ می باشد .
آخرین مهلت تحویل اوراق و اسناد مناقصه تا ساعت ۱۲ مورخ ۹۴٫۹٫۲۲ به دبیرخانه شهرداری می باشد .
تاریخ و محل زمان بازگشایی پاکات ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۹۴٫۹٫۲۲ روز چهارشنبه در محل شهرداری مرکزی دزفول می باشد . حضور مناقصه گران در جلسه بازگشایی پاکات بلامانع است .
درصورت انصراف برندگان اول تا سوم سپرده انان به نفع شهرداری ضبط می گردد .
آدرس مناقصه گزار شهرداری مرکزی دزفول جنب فرمانداری ۳-۴۲۴۲۰۵۱۱-۰۶۱
سایر اطلاعات و جزئیات معامله در اسناد مناقصه مندرج است .
شهردار – محمدرضا کرمی نژاد

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی محیطی کاشان

مزایده گزار: سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۸
شماره آگهی : شماره ۹۴۸/۸ نوبت اول – مرحله اول
آدرس : اصفهان ، -

شرح آگهی

سازمان زیباسازی شهرداری کاشان
آگهی مزایده عمومی شماره ۹۴۸/۸
نوبت اول مرحله اول
موضوع مزایده : واگذاری اجازه بهره برداری دو عدد بلوک تبلیغاتی مربوط به فضاهای تبلیغاتی محیطی (استند و بیلبوردها) بر اساس ارزش منطقه ای به صورت جداگانه و سبدی به متقاضیان واجد الشرایط.
مهلت دریافت اسناد : حداکثر تا تاریخ ۹۴٫۹٫۱۲ مهلت قبول پیشنهادات حداکثر تا مورخ ۹۴٫۹٫۱۳ و بازگشایی پاکت در ساعت ۱۰ مورخ ۹۴٫۹٫۱۴ می باشد.
ضمنا کلیه هزینه های چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
تلفاکس : ۳۹-۵۵۲۴۱۴۳۷-۰۳۱
سازمان زیباسازی – سید مجید امینی

بیشتر بخوانید

مزایده

مزایده واگذاری تبلیغات بدنه اتوبوس های شهری اراک

مزایده گزار: سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۲۰
شماره آگهی : -
آدرس : مرکزی ، اراک

شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی سازمان اتوبوسرانی اراک
این سازمان درنظر دارد تبلیغات بر روی بدنه بیرونی اتوبوس به غیر از شیشه های عقب و جلو و جانبی اتوبوس های خود را از طریق مزایده کتبی به شرکت های تبلیغاتی واجد شرایط واگذار نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر حداکثر ۱۰ روز پس از تاریخ درج آگهی به سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه واقع در میدان امام خمینی (ره) سه راهی خمین، ابتدای کمربندی شمالی واحد مالی سازمان مراجعه و یا با شماره های : ۲- ۰۸۶۳۴۱۳۰۸۳۱ سازمان تماس حاصل فرمایند . سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
سازمان اتوبوسرانی اراک و حومه

بیشتر بخوانید

سازمان آرامستان شهرداری آمل

مزایده واگذاری بیلبوردهای پل عابر پیاده در آمل

مزایده گزار: سازمان آرامستان شهرداری آمل
 تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
شماره آگهی : مرحله دوم ، نوبت دوم
آدرس : مازندران، خیابان امام رضا (ع)، سه راه کهنه خط، بلوار بنفشه (شهیدان علیزاده)

شرح آگهی

آگهی تجدید مزایده مرحله دوم – نوبت دوم
سازمان آرامستان شهرداری آمل به موجب بند ۲ مصوبه شماره ۱۲ مورخ ۱۳۹۴٫۰۳٫۱۱ هیئت مدیره سازمان نسبت به واگذاری تبلیغات بر روی ۴ دستگاه پل عابر پیاده و ۴ عدد بیلبورد از طریق مزایده کتبی به کانون های تبلیغاتی واجد شرایط اقدام نماید . علاقمندان می توانند حداکثر پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به امور مالی سازمان به آدرس : خیابان امام رضا (ع)، سه راه کهنه خط، بلوار بنفشه (شهیدان علیزاده) مراجعه و یا با شماره تلفن : ۴۳۲۹۰۵۷۰-۰۱۱ و ۴۳۲۹۰۲۷۰-۰۱۱ تماس حاصل نمایند.
علی محمد مقدس- مدیرعامل

بیشتر بخوانید