بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

بیلبورد پل عابر پیاده خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۶
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر (خروجی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی بلوار کاوه اصفهان

 

کد: Esf 107 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده بلوار کاوه
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  بولوار کاوه حد فاصل چهار راه جابر انصاری و سهراه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبوردتبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 106 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(خروجی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 105 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(ورودی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی ابتدای خیابان بزرگمهر اصفهان

 

کد: Esf 104 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده ابتدای خیابان  بزرگمهر
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم (  جنوب به شمال )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی ابتدای خیابان بزرگمهر اصفهان

 

کد: Esf 103 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده ابتدای خیابان  بزرگمهر
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم (شمال به جنوب )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید