بیلبورد تبلیغاتی بلوار کاوه اصفهان

 

کد: Esf 107 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده بلوار کاوه
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  بولوار کاوه حد فاصل چهار راه جابر انصاری و سهراه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبوردتبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 106 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(خروجی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 105 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(ورودی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی ابتدای خیابان بزرگمهر اصفهان

 

کد: Esf 104 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده ابتدای خیابان  بزرگمهر
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم (  جنوب به شمال )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی ابتدای خیابان بزرگمهر اصفهان

 

کد: Esf 103 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده ابتدای خیابان  بزرگمهر
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان بزرگمهر جنب مسجد الکریم (شمال به جنوب )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان بزرگمهر اصفهان

 

کد: Esf 102 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان بزرگمهر
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۱٫۵)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه نواب صفوی (جنوب به شمال)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید