بیلبورد تبلیغاتی جای کنار تبریز

 

کد:  tbz 122 -21
نام بیلبورد:  بیلبورد چای کنار
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس:  چای کنار مقابل مخابرات نبش دور برگردان به سمت بازار

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

v

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان فردوسی تبریز

 

کد:  tbz 120 -21
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان فردوسی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس:  خیابان فردوسی تقاطع جمهوری نبش پارک مولانا

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

v

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی میدان نماز تبریز

 

کد:  tbz 119 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده میدان نماز
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: میدان نماز (راسته کوچه) به سمت خیابان جمهوری نبش بازار راسته کوچه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذربایجان تبریز

 

کد:  tbz 118 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذربایجان تبریز

 

کد:  tbz 117 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذر بایجان تبریز

 

کد:  t b z 116 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی چای کنار

 

کد:  tbz 114 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده چای کنار
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۲۲٫۲۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: چای کنار _قاری دید از خیابان ولیعصر نبش پاساژ فیروز

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذر بایجان تبریز

 

کد:  tbz 115 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی چای کنار تبریز

 

کد:   tbz 113 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده چای کنار
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۳۲٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: چای کنار _قاری دید از خیابان ولیعصر نبش پاساژ فیروز

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید