۳-۴گرجیلر

تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده خیابان جمهوری

 

کد:  tbz103 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده جمهوری
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۲٫۵۰×۲٫۶۱ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: خیابان جمهوری (بازار) به سمت میدان نماز – نبش گرجیلر

 

گالری تصاویر

معرفی بیلبورد

درطی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر “ورشکستگی موسسه میزان” سبب تشویش اذهان عمومی مردم شد بطوریکه برخی از مشتریان این موسسه بعد از خالی شدن صندوق شعبه میزان در شهرستان های خود برای دریافت وجه به شعبات مراجعه کردند و خواستار دریافت مبلغ کل موجودی خود شدند. این اقدام سپرده گذاران طی چند روز منجر به خالی شدن منابع اصلی این موسسه شد، تا جاییکه دیگر امکان پاسخگویی به سپرده گذاران و بازپرداخت مبالغ سپرده ها به صاحبان حساب ها را نداشته و برای پاسخگویی به آنها مجبور به دادن چک هایی با مدت ۳ تا ۶ ماه به سپرده گذاران شدند. اما با سررسید این چک ها همچنان مشکل تامین مالی این موسسه حل نشده و این چک ها نیز قابل نقد شدن نیستند. برخی سپرده گذاران نیز از املاک و دارایی های این موسسه در جاهای مختلف نام برده و از مدیران موسسه خواستند هرچه سریعتر با فروش دارایی های موسسه پول سپرده گذاران را به آنها بازگرداندواین در حالی است که روابط عمومی موسسه میزان طی اطلاعیه ای اعلام کرد قصد فروش هیچ یک از املاک و دارایی های خود برای بازپس دادن سپرده های مردم را ندارد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

۳-۴گرجیلر

تابلو تبلیغاتی پل عابر پیاده خیابان جمهوری

 

کد:  tbz104 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده جمهوری
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۲٫۵۰×۱٫۸۳ )
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: تبریز
آدرس: خیابان جمهوری (بازار) به سمت میدان نماز – نبش گرجیلر

 

گالری تصاویر

معرفی بیلبورد

درطی روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر “ورشکستگی موسسه میزان” سبب تشویش اذهان عمومی مردم شد بطوریکه برخی از مشتریان این موسسه بعد از خالی شدن صندوق شعبه میزان در شهرستان های خود برای دریافت وجه به شعبات مراجعه کردند و خواستار دریافت مبلغ کل موجودی خود شدند. این اقدام سپرده گذاران طی چند روز منجر به خالی شدن منابع اصلی این موسسه شد، تا جاییکه دیگر امکان پاسخگویی به سپرده گذاران و بازپرداخت مبالغ سپرده ها به صاحبان حساب ها را نداشته و برای پاسخگویی به آنها مجبور به دادن چک هایی با مدت ۳ تا ۶ ماه به سپرده گذاران شدند. اما با سررسید این چک ها همچنان مشکل تامین مالی این موسسه حل نشده و این چک ها نیز قابل نقد شدن نیستند. برخی سپرده گذاران نیز از املاک و دارایی های این موسسه در جاهای مختلف نام برده و از مدیران موسسه خواستند هرچه سریعتر با فروش دارایی های موسسه پول سپرده گذاران را به آنها بازگرداندواین در حالی است که روابط عمومی موسسه میزان طی اطلاعیه ای اعلام کرد قصد فروش هیچ یک از املاک و دارایی های خود برای بازپس دادن سپرده های مردم را ندارد.

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی جای کنار تبریز

 

کد:  tbz 122 -21
نام بیلبورد:  بیلبورد چای کنار
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس:  چای کنار مقابل مخابرات نبش دور برگردان به سمت بازار

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

v

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان فردوسی تبریز

 

کد:  tbz 120 -21
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان فردوسی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس:  خیابان فردوسی تقاطع جمهوری نبش پارک مولانا

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

v

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی میدان نماز تبریز

 

کد:  tbz 119 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده میدان نماز
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۴×۶٫۵)
تیپ:  عمودی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: میدان نماز (راسته کوچه) به سمت خیابان جمهوری نبش بازار راسته کوچه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذربایجان تبریز

 

کد:  tbz 118 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذربایجان تبریز

 

کد:  tbz 117 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذر بایجان تبریز

 

کد:  t b z 116 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی چای کنار

 

کد:  tbz 114 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده چای کنار
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۲۲٫۲۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: چای کنار _قاری دید از خیابان ولیعصر نبش پاساژ فیروز

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان آذر بایجان تبریز

 

کد:  tbz 115 -21
نام بیلبورد:  پل عابر پیاده خیابان آذر بایجان
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۴٫۸۰)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: تبریز
آدرس: خیابان آذر بایجان جنب سازمان عمران(نصف راه) به سمت فرودگاه

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید