بیلبورد بلوار کاوه اصفهان

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۰
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳× ۱۵)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

تابلوی پل عابر بلوار کاوه اصفهان

تابلوی تبلیغاتی پل عابر پیاده بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۹
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه ورودی شهر از تهران قبل از سه راه ملک شهر (شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه

تابلوی تبلیغاتی پل عابر بلوار کاوه اصفهان

کد:  Esf ۱۰۸
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه حد فاصل چهارراه جابر انصاری و سه راه ملک شهر ( شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی

بیلبورد تبلیغاتی پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۵
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر ( ورودی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان بزرگمهر اصفهان

بیلبورد پل عابر خیابان بزرگمهر اصفهان

کد:  Esf ۱۰۲
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان بزرگمهر
ابعاد: ۳۴/۵ متر مربع ( ۳× ۱۱/۵۰)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان بزرگمهر به سمت میدان احمد آباد جنب درمانگاه نواب صفوی (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر میدان احمد آباد اصفهان

بیلبورد پل عابر میدان احمد آباد اصفهان

کد:  Esf 101
نام بیلبورد:  بیلبورد میدان احمد آباد
ابعاد: ۴۲/۹ متر مربع ( ۳× ۱۴/۳۰)
تیپ:  افقی
جهت دید: شمال به جنوب
شهر: اصفهان
آدرس: میدان احمد آباد به سمت میدان بزرگمهر ، جنب بازار موبایل (شمال به جنوب )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید