بیلبورد خیابان مشتاق اصفهان

بیلبورد پل عابر خیابان مشتاق دوم در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۱
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان مشتاق دوم
ابعاد: ۵۴ متر مربع ( ۳× ۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان مشتاق دوم ، مقابل خیابان مهرآباد ، دید از پل غدیر

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد بلوار کاوه اصفهان

بیلبورد پل عابر بلوار کاوه در اصفهان

کد:  Esf ۱۱۰
نام بیلبورد:  بیلبورد بلوار کاوه
ابعاد: ۴۵ متر مربع ( ۳× ۱۵)
تیپ:  افقی
جهت دید: جنوب به شمال
شهر: اصفهان
آدرس: بلوار کاوه خروجی شهر به سمت تهران بعد از سه راه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد پل عابر خیابان امام خمینی

بیلبورد تبلیغاتی پل عابر خیابان امام خمینی اصفهان

کد:  Esf ۱۰۵
نام بیلبورد:  بیلبورد خیابان امام خمینی
ابعاد: ۳۶ متر مربع ( ۳× ۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:
شهر: اصفهان
آدرس: خیابان امام خمینی ، حد فاصل میدان دانشگاه صنعتی و خیابان امیر کبیر ( ورودی شهر )

 

(بیشتر…)

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی بلوار کاوه اصفهان

 

کد: Esf 107 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده بلوار کاوه
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۸)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  بولوار کاوه حد فاصل چهار راه جابر انصاری و سهراه ملک شهر (جنوب به شمال )

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبوردتبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 106 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(خروجی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید

بیلبورد تبلیغاتی خیابان امام خمینی اصفهان

 

کد: Esf 105 -21
نام بیلبورد: پل عابر پیاده خیابان امام خمینی
ابعاد:  ۳۶ متر مربع ( ۳×۱۲)
تیپ:  افقی
جهت دید:  …
شهر: اصفهان
آدرس:  ابتدای خیابان امام خمینی حدفاصل میدان دانشگاه صنعتی وخیابان امیرکبیر(ورودی شهر)

 

گالری تصاویر

موقعیت برروی نقشه

 

 

بیشتر بخوانید