تابلو تبلیغاتی ورودی از آمل

کد:  Maz 107
نام بیلبورد: ورودی از آمل
ابعاد: ۵۴متر مربع (۶× ۹)
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: محمود آباد
آدرس: ورودی از آمل