تابلو تبلیغاتی بلوار سجاد مشهد

تابلو تبلیغاتی بلوار سجاد مشهد

کد:  Mhd ۱۰۴
نام بیلبورد:  بلوار سجاد
ابعاد: ۳۰متر مربع (۳× ۱۰)
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: مشهد
آدرس: انتهای بلوار سجاد ورود به بزرگراه آزادی