تابلو تبلیغاتی بزرگراه آزادی مشهد

تابلو تبلیغاتی بزرگراه آزادی مشهد

کد:  Mhd ۱۰۵
نام بیلبورد: بزرگراه آزادی
ابعاد: ۵۴متر مربع (۳× ۱۸)
تیپ: افقی
جهت دید:
شهر: مشهد
آدرس: بزرگراه آزادی ابتدای بلوار سجاد دید از میدان استقلال